Plán učiva – 19.- 23.10.2020

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   19.-23.10.2020 

Třída:  7.D 

 

 

Český jazyk 

  • příloha 

Vedlejší věty – viz přílohy 

Větné členy – rozbor vět – procvičování v hodinách 

VV podmětná – práce s učebnicí v hodinách (str. 99) 

Úkol na Teams vypracovat do čtvrtka 

Matematika 

Zlomky – krácení a rozšiřování – procvičení 

HM- str.12-13 

Zlomky  porovnávání 

Uč. č.1 – str.16-17 

HM – 14 

Zlomky, desetinná čísla a smíšená čísla 

Uč.č.1 – str.18/2, 4, 5, str.19/6,7,8 

HM- str-15-16 

 

Domácí úkol – vypracovat do 23.10.2020 

Uč.č.1- str.21 – Úlohy na závěr – A,B– vypracovat do sešitu- společná kontrola 23.10. 

 

Anglický jazyk 
  1. Wb.: p. 4 – 1, 2 (mít hotovo do STŘEDEČNÍ HODINY)  
  1. Wb.: p. 5 – ex. 4 (mít hotovo do PÁTEČNÍ HODINY) 
  1. vypsat zezadu do šk. sešitu slovní zásobu 1A – A new home (Wb.: p. 74) 
  1. Postupně se seznamovat s nepravidelnými slovesy (Wb.: p. 79) 

 

Německý j. -1 

Německý j. -2 

Španělský j.-1 

Španělský j.-2 

 

Španělstina – Tlášková  

  • Números 1-20 

Německý jazyk 

Oprava úkolů z p.s. str. 11/1&2 

Opakování slovíček z první lekce 

https://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_a1/a1_k01_sichvorstellen3.htm 

 

 

Přírodopis 

  • příloha 

 

Vypracujte otázky viz.příloha: Pp_Opakování_otázky 

 

 

Dějepis 

Přečíst v učebnici – středověká společnost – str. 19-25. 

 

 

Zeměpis 

Amerika- úvod do učiva – prezentace bude nasdílená v Teams  

 

 

Fyzika 

  •  příloha 

Dráha s , zápis viz soubor 

 

 

 

 

18.10.2020