Plán učiva – 2.- 6.11.2020

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   2.-6.11.2020 

Třída:  7.D 

 

 

Český jazyk 

 • příloha 
 1. VV podmětná – učebnice str. 98/cv. 3, 2 
 1. Práce s pracovním sešitem pro 6. ročník – kdo má, str. 39/cv6a), str. 41/cv. 12, str. 41/cv. 14, str. 42/cv. 16/ kdo nemá, viz příloha 
 1. DÚ do pátku 6. 11. PS 6. ročník str. 43/cv. 20 – vyfotit a poslat v Teams do Poznámkového bloku – do sekce Domácí úkol, nebo emailem: mdrhova@zscernos.cz 
 1. V pátek 6. 11.  minitest na větné členy. 
 1. Pohádka – vyprávění (1-3 minuty, spisovně a s kamerou 😀 

4. 11. – Tonda. 5. 11. – Barča 

 

Matematika 

Zlomky- sčítání 

uč.č.1- str.22/1,2; str.23/ 3,4; str.24/5,8; str.25/9,11,12 

HM- str.17-19/cv.111 

Zlomky  odečítání 

uč.č.1 – str.26/1; str.27/3,4A, 5, 7 

HM- str.19- 20 

Domácí úkol– uč.č.1- str.28/ 8, 10- poslat ke kontrole do 6.11.2020 

 

Anglický jazyk 

DO ÚTERÝ 

1) naučit se 1. a 2. sloupec + překlady nepravidelných sloves (TO BE –> TO EAT) = Wb. p. 79 

2) Wb.: p. 5 – ex. 7 

NEJPOZDĚJI DO PÁTKU 6. 11. 

3) napsat 10 vět v minulém čase o svých prázdninách => vložit na TEAMS do souborů 

 

 

Německý j.  

Španělský j. 

 

 

Německý jazyk 

Opakování slovíček a gramatiky z nulté a první lekce. Připravujte se na zkoušku, její konkrétní podobu si řekneme na hodině. 

 

Španělština 

 • Opakovat Colores, Números 1-20 , Alfabeto (zkoušení) 
 • On-line:    Sloveso SER + LLAMARSE 

                         Países, adjetivos de nacionalidad str. 10-11 

 

 

Přírodopis 

Vyhledejte např. na internetu ekologickou havárii (např. ropné, atd.)s negativním dopadem na vodní ekosystém (popř. jiný ekologický dopad). Může se jednat o havárie starší, novější a z celého světa. 

Na vybrané téma napište referát. Může být ve Wordu nebo PowerPointu, rozsah max. na A4 . Součástí referátu by měly být obrázky, konkrétní data, zdroje, apod. 

Vypracovaný referát mi pošlete nejpozději do 6.11. Referát budu známkovat. 

 

Dějepis 

 • příloha 

 

Vypracovat vznik Francie – učebnice str. 34-35. 

 

 

Zeměpis 

Amerika – polohopis– do pátku si připravit slepou mapu Ameriky – vzor – Teams – Soubor – výukové materiály – mapa Amerika– vytisknout a nalepit do sešitu nebo překreslit do sešitu – v hodině budeme doplňovat 

Domácí úkol– obrázková mapa Amerika- odevzdat do 13.11.2020- práce na známky 

 

Fyzika 

 • příloha 

Dráha, grafy , viz příloha 

 

 

 

Občanská výchova 

 • příloha 

Občanská výchova 

téma: Naše potřeby 

Zápis doplň a přepiš do sešitu. Primárně ti pomůže prezentace ( v příloze) – učebnice str. 54-55 pouze na doplnění informací. 

Blíží se státní svátek Den boje za svobodu a demokracii – připrav si buď prezentaci ( 6 slidů i s titulkem), referát ( 1x) nebo plakát ( jednostranné A4 nebo A3), kde téma „sametové revoluce“zpracuj do čtvrtka 19.11.2020. Posílej na mail lzhoufova@zscernos.cz nebo dones ( plakát, referát řádně označené jménem a třídou) do vrátnice školy ( 8 -16 hodin) s označením OV – 7.r. pro L.Zhoufovou. Hodnoceno bude včasné dodání, obsah i formální úprava. 

 

 

 

 

Další informace:  Dne 2.11.2020 v 14h třídnická hodina. 

 

01.11.2020