Plán učiva 20. -24. 2. 2023

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   20. – 24. 2. 2023 

Třída:  2. E 

 

 

Český jazyk  Učebnice str. 73-76, pracovní sešit str. 8-10, pracovní listy – čtení s porozuměním, slabikový sešit – procvičování měkkých slabik, procvičování slabik s “ě” – 4 strany 
Matematika  Pracovní sešit str. 8-9, početník 2 strany, procvičování násobilky do 5, začínáme dělit, výroba dalších násobilkových kartiček   
Anglický jazyk   
Prvouka  Učebnice str. 36-39, pracovní sešit str. 28 (29), práce s papírovými hodinami – určování času   

 

Další informace:  V úterý 21. 2. BRUSLÍME. 

15.02.2023