Plán učiva 21. 11. – 25. 11. 2022

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   21. 11. – 25. 11. 2022 
Třída:  2. E 

 

Český jazyk  Pracovní sešit str. 28 (29), opakování a procvičování psaní velkých písmen ve vlastních jménech (osob, měst, řek….) a na začátku vět. Opakování a procvičování psaní znamének za větami, procvičování psaní u-ů-ú. Čtení s porozuměním – pracovní listy, čtení na doma – pracovní list na celý týden (Šimon a štěňátko Bára). Ve středu diktát 15/43. (V diktátu je věta: Má teplotu! Pokud za ní děti udělají tečku, je to také správně. Z hlediska mluvnice je to věta oznamovací, mohla by být i tázací a jen postojem mluvčího se z ní stává věta zvolací (není látka 2. třídy), za kterou se píše vykřičník.  
Matematika  Pracovní sešit str. 42 (43), Opakování některých prostředí – pracovní listy, pětiminutovky – počítání do 30 
Anglický jazyk   
Prvouka 

Pracovní sešit str. 15 (16) 

 

 

Další informace: 

V pátek 25. 11. pojedeme do Dobřichovic na výstavu betlémů. V rámci výstavy se zúčastníme i dílničky. Budeme vybírat 50 kč na dílnu. 

Do Dobřichovic pojedeme vlakem v 8:18 z Mokropes a zpět nejspíš autobusem. Ráno se sejdeme jako obvykle ve třídě. Podrobnosti o jízdném napíši během týdne. Děkuji za spolupráci. 

 

18.11.2022