Plán učiva – 21.- 25.6. 2021

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   21.-25. 2021 

Třída:  7.D 

 

 

Český jazyk 

Opakování 

Vybírání učebnic 

Matematika 

Opakování učiva 7.ročníku, matematické hry 

Vybírání učebnic 

 

 

 

Anglický jazyk 

 

 

 

 

Německý j.  

Španělský j.  

 

Španělština- opakování 

 

Přírodopis 

Opakování 

 

Dějepis 

 

Opakování – Vrcholný a pozdní středověk 

 

Zeměpis 

Jihovýchodní Evropa 

 

 

 

Fyzika 

 

 

 

 

 

Další informace: 

OV-opakování probrané látky a důležitých pojmů 

 

 

 

20.06.2021