Plán učiva 22. – 26. 2.

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   22. – 26. 2. 

Třída:  7. B 

 

 

Český jazyk 

Út: TEST – pravopis, přídavná jména 

St: stupňování přídavných jmen – procvičování 

Čt: jmenné tvary přídavných jmen 

Pá: zájmena 

Matematika 

Po: Záporná racionální čísla – Zápis na Teams 

Út: Záporná racionální čísla – PS str. 42, 43  

St: Záporná racionální čísla – dotazy, procvičování 

Čt: Porovnávání racionálních čísel – Zápis na Teams 

Pá: Porovnávání racionálních čísel – PS str. 43, 44  

V pátek TEST na probíranou látku 

 

Anglický jazyk 
  • UNIT 3 test  
  • SECTION 4A in SB 

Německý j. -1 

Německý j. -2 

Španělský j.-1 

Španělský j.-2 

 

NJ : Meine Freunde (moji kamarádi): učeb.str.36,37 

Zkoušení ČETBY a PŘEKLADU 34/1. Prac.sešit : kontrola dú str.27. 

Nový dú : 28/ 8,9,10. Mít karty s richtig / falsch  

Šj- Švabíková 

Zkoušení ze slovíček 1,2 lekce, španělská královská rodina 

Přírodopis 

Opakujte si učivo – ptáci, přechod rostlin na souš, mechorosty a kapraďorosty – ZKOUŠÍM 

 

Téma: Stavba rostlin – pletiva, rostlinná buňka 

Dějepis  Středověká města + Univerzity 
Zeměpis 

Asie – povrch – dokončení z minulé hodiny 

Prezentace  k dispozici – Soubory- Asie 

Zápis: slepá mapa – Soubory – Asie – vytisknout a nalepit do sešitu, v hodině budeme společně vyplňovat 

Fyzika 

Procvičování 

Online test – síla, tíhová síla, skládání sil, těžiště 

 

Další informace: 

Hv: Zahraj si ve dvojici (např. s rodiči) hru na tělo https://www.youtube.com/watch?v=UkFs5glUMjw 

Připomínám minulý úkol – Vyhledejte hudbu, která vyjadřuje emoce (radost, smutek, vztek, únava, snění) – posílejte na mail zpilpachova@zscernos.cz 

Termín odevzdání do 7.3.2021 

 

22.02.2021