Plán učiva 22. 5. – 26. 5. 2023

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   22. 5. – 26. 5. 2023 

Třída:  2. E 

 

 

Český jazyk 

Pracovní sešit str. 42-43, uč. str. 112-115, společné čtení – čítanka, čtení s porozuměním – pracovní listy 

 

Matematika  PS str. 46-47, pětiminutovky – násobilka, sčítání a odčítání do100 
Anglický jazyk   
Prvouka  PS str. 46, 47, učebnice str. 55,56 

 

Další informace:  V úterý plaveme, v pátek odjíždíme na školu v přírodě 

21.05.2023