Plán učiva 23.-27.3

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD 23. 3 – 27. 3. 2020 (3. – 5. roč.)
Třída: 4. A

 

Český jazyk

opakování – mluvnické kategorie podstatných jmen (rod, číslo, pád, vzor), vyjmenovaná slova po P, S, V, Z

čtení – vlastní kniha (čtenářský deník)

sloh – dopis kamarádovi

 

Matematika a informatika

geometrie – pravý úhel, pravoúhlý trojúhelník

písemné násobení dvojciferným činitelem

MIND – pracovní sešit 2 str. 13-22

 

Anglický jazyk

 

 

 

Přírodověda

kapitola Živočichové našich polí – učebnice str. 40-42, zápis do sešitu

 

 

Vlastivěda

ČR – demokratický stát – učebnice str. 13-15, zápis do sešitu

 

 

Výchovy

Ve volném čase malovat a tvořit, s chutí si zazpívat a zatancovat. Pomáhat rodičům s úklidem doma a na zahrádce.

 

 

Další informace:

Pracovní listy k probíranému učivu na daný den naleznete na e-mailu (do 9.00 hod.)

Webové stránky: www.fred.fraus.cz, www.interaktivita.etaktik.cz

 

 

23.03.2020