Plán učiva 24.–28. 5.

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   24.–28. 5. 

Třída:  8.C 

 

 

Český jazyk 

 

 

 

 

Matematika 

MOCNINY S PŘIROZENÝM MOCNITELEM 

Učebnice 1. díl, kapitola 3 (kapitola 7) 

HM 50-54 

Souhrnný test HM 75-76 

Procvičování v pátek – slovní úlohy o společné práci a směsích 

Anglický jazyk 

Opakování Trpný rod – různé časy 

26. 5. (WED) test Passive Voice 

Kids – fráze  

 

 

 

 

Německý j. 

Španělský j. 

Francouzský j. 

Ruský jazyk 

 

FJ – Projekt – cesta do frankofonní oblasti 

Šj – Šva 

  • Qué es Andalucía? 
  • Slovíčka 2.,3 lekce včetně frází. Budu zkoušet!!! 

Německý jazyk 

Zkoušení slovíčka L0, 1,  časování sloves fahren, lesen, sehen, laufen 

Poslechové cvičení, opakování L1 

Slovíčka L2 

Projekt  Mein Traumzimmer– uč. str. 15/cv. 6c – do 26. 5. 

 

Přírodopis 

 

Žlázy s vnitřní sekrecí 

 

Smyslové orgány 

 

Dějepis 

Politika – habsburská monarchie v 19. Století – revoluce 1848, rozdělení na Rakousko – Uhersko (str.93, str. 120) 

 

 

 

Zeměpis 

Opakování – vodopis a podnebí ČR, dokončit úvahu Kůrovec 

 

Fyzika 

 

 

 

 

Chemie 

Hydroxidy – zástupci (učebnice str. 102 – 103) 

Kyseliny – názvosloví (učebnice str. 96 – 100) 

Průběžné opakování názvosloví halogenidů, oxidů, sulfidů a hydroxidů 

 

 

Další informace: 

 

 

 

 

Ke stažení

23.05.2021