Plán učiva 24. – 28. 5.

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   24. – 28. 5. 

Třída:  7. B 

 

 

Český jazyk 

Opakování pravopisu 

 

čtvrtek – test (pravopisná doplňovačka) 

 

 

Matematika 

Opakování osové souměrnosti – PS  str. 92 

(Pro ty, kteří nejsou ve škole – zopakujte si podle učebnice str. 21,22 nebo na Teams ve Wiki najdete video) 

Středová souměrnost – zápis v Teams, PS str. 93-97 

(Pro ty, kteří nejsou ve škole – na Teams ve Wiki najdete video) 

 

V úterý test (10 min) na shodnost trojúhelníků 

Anglický jazyk  Oddíl 5B v uč. a prac. seš. 

  • Test nepravidelná slovesa 

 

Německý j. -1 

Německý j. -2 

Španělský j.-1 

Španělský j.-2 

 

NJ : út : test na časování sloves, učeb.str.52-všechna cvičení 

Čt : zkoušení četby 51/4a,  51/6, 53/13 

 

Šj – Mi familia – descripción 

  • Členové – slovíčka 
  • La comida – základní potraviny 
Přírodopis 

Cizokrajné rostliny – referáty žáků 

 

Společenstvo lesa 

 

 

 

 

Zeměpis 

Evropa – přírodní podmínky, podnebí, vodstvo-  tvorba mapy 

Evropské státy – poloha na mapě a jejich hlavní města 

Test- Evropa – povrch, slepá mapa- 26.5.2021 

 

Fyzika 

Výpočet tlaku, tlaková síla, převody jednotek tlaku 

Tlak v kapalině 

 

24.05.2021