Plán učiva 25. – 28. 1.

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   25.1.-28.1.2021 

Třída:  1.B 

 

 

Český jazyk 
  • vyvození nové hlásky a písmene K, k 
  • čtení předložkových vazeb 
  • nácvik malého psacího písmene k, velkého tiskacího písmene K 
  • procvičování čtení  
  • procvičování psaní 

 

Matematika 
  • počítáme do 14 
  • krokování, součtové Δ, rozklady čísel, krychlové stavby, Neposedové, Autobus, Hadi, slovní úlohy, hodiny 
  • seznámení s prostředím Parkety 

 

 

Anglický jazyk 

Opakování slovní zásoba – oblečení 

https://www.youtube.com/watch?v=KFQxBCvgx70 

 

 

 

 

Prvouka 
  • Budujeme laboratoř ve třídě 
  • Materiály mají různé vlastnosti 

 

 

 

 

 

Další informace: 

 

 

 

 

25.01.2021