Plán učiva 25. – 28. 1.

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   25. – 28. 1. 
Třída:  7.B 
Český jazyk 

úterý: oprava PS str. 47,48 

středa: druhy VV- procvičování (vzorce a grafická znázornění) 

čtvrtek: druhy VV TEST! 

 

Ve čtvrtek se objeví v ZADÁNÍ domácí úkol. 

 

Matematika 

Pondělí: Souhrnné opakování poměrů –⁠ test 

Úterý: Celá čísla –⁠ zápis + PS str. 29 

Středa: Absolutní hodnota –⁠ zápis + PS str.30 

Čtvrtek: Porovnávání čísel –⁠ zápis + PS str.31 

 

Anglický jazyk  Oddíl 3B strana 35 v učebnici  

  • Strana 27 v prac. sešitě 
  • Opakovat minulý čas průběhový 
  • Test minulý čas průběhový ČT 28. 1. 

Německý j. -1 

Německý j. -2 

Španělský j.-1 

Španělský j.-2 

 

NJ –Sluková : ÚT – TEST ze 2.lekce (velmi podobné věty těm,co jsou v PS  

Str.20/10,11,13).     3.lekce : učeb.str.33 

ČT: 3.lekce : Meine Freunde : učeb.str.34-určování času,volný čas 

 – v prac.sešitě- bude zadáno na online výuce 

Šj – Švabíková 

  • Časovat sloveso llamarsetener, ser 
  • Uč.str.18/ cvičení 5, napsat do sešitu 
Přírodopis 

Opakovat vnitřní a vnější stavbu těla ptáků, chování ptáků. 

Do zápisu si sami doplňte význam ptáků. 

 

Nové téma: Vodní, mokřadní, mořští ptáci a ptáci břehů tekoucích vod 

 

Dějepis 

1) Samostatně doplnit zbytek zápisu ke knížecím Čechám (soubor v Teams). 

2) První čeští králové. 

Zeměpis 

 Argentina 

Prezentace  k dispozici – Soubory- Amerika 

Zápis: v prezentaci označený 

Fyzika 

Graf závislosti tíhové síly na hmotnosti – zkontrolujeme si úkol 

Výpočty tíhové síly působící na těleso o určité hmotnosti  

Skládání sil – samostatné výpisky z výkladu učitele, společně si zkontrolujeme 

 

Úkol: Příklady na výpočet tíhové síly. Zadání v Teams. 

 

24.01.2021