Plán učiva 25. 4. – 29. 4. 2022

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   25. 4. – 29. 4. 2022 
Třída:  1. E 

 

 

Český jazyk  Slabikář str. 84-87, písanka do str. 19, diktát, opis, přepis, čtení s porozuměním 
Matematika  Velká matematika str. 25-28 

 

Anglický jazyk   
Prvouka  Tažní a stálí ptáci, hospodářská zvířata 

 

Další informace:  Prosím o donesení 250 Kč na fotoročenky, už jsou připravené ve škole.  

 

22.04.2022