Plán učiva- 26.- 30. 4. 2021

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   26.- 30.4. 2021 

Třída:  7.D 

 

 

Český jazyk 

Zájmena – uč. str. 27, 28, 29, 30 

Poezie 5 

Čti, termín odevzdání zápisu ve čtenářském deníku je 7. 5. 

Matematika 

Finanční matematika- úroková sazba a úrok 

Uč.č 2- str. 65– 69 

Domácí úkol- bude zadán a vysvětlen v hodině- projekt 

 

Anglický jazyk 
  • 27. 4. (TUE) Zkoušení – navigace z domova do školy  
  • 30. 4. (FRI) test THE / A, AN v Teams 

 

Německý j.  

Španělský j. 

 

Německý jazyk 

Učte se slovíčka a skloňování sloves. V úterý dokončíme látku páté lekce, to znamená, že ve čtvrtek budeme psát test přes FORMS. Doporučuji si udělat opakovací test v pracovním sešitě. 

Španělský jazyk  

  • Descripción física 
  • Zkouším!!  
  • Números 1-100 

 

Přírodopis 

Mít zpracovaný zápis na téma “ Krytosemenné rostliny – Listnaté stromy a keře”.  Zpracovat zápis na nové téma. Teams – výukové materiály 

 

Nové téma: Nahosemenné rostliny 

Dějepis 

Poslední Přemyslovci – dokončení  

Připomínám termín odevzdání projektu 30.4. 

 

Zeměpis 

Asie – státy- Východní  Asie- Čína, Japonsko 

Prezentace  k dispozici – Soubory- Asie 

Zápis: vyznačený v prezentaci Východní Asie 

Test- Asie– Jihovýchodní a Jižní Asie- 30.4.2021 

Domácí úkol- Kvíz pro paní učitelku- zadán v Zadání- blíží se datum odevzdání- 30.4.2021 

 

Fyzika 

Pascalův zákon 

 

 

Další informace: 

OV-Skupina vrstevníků a násilí – ŠIKANA I. 

Učebnice str. 84- pročti text a doplň zápis na Teams (soubory-výukové materiály-zápisy). Zde najdete i kritéria hodnocení z OV.  

Připomínám dobrovolnou hodinu pro zájemce v úterý 27. 4., začínáme ve 12.30.  

 

25.04.2021