Plán učiva 28. 11. – 2. 12. 2022

PLÁN UČIVA NA TÝDEN 28. 11. – 2. 12. 2022

30.11. Bruslení + Přírodovědná přednáška (horniny)

1.12. Test ANJ

Žáci se učí báseň pro Mikuláše, který nás navštíví 5.12.

30.11. Bruslení + Přírodovědná přednáška (horniny)

1.12. Test ANJ

Žáci se učí báseň pro Mikuláše, který nás navštíví 5.12.

Dokončování výrobků na trhy (vonné sáčky)

Český jazyk 
 • Vyjmenovaná slova (Uč. str. 33)
 • Slovní druhy (Uč. 34-36, PS 34/16, 17, 35/18)
 • Podstatná jména (PS str. 36-37, Uč. str. 39-40)
 • Literatura: Čítanka str. 65-72
Matematika
 • Přirozená čísla v oboru do 1 000 000 a jejich rozvinutý zápis; zaokrouhlování v oboru do 1 000 000
  (PS str. 36)
 • Pamětné násobení a dělení jednociferným číslem (Uč. str. 41-42)
 • Souřadnice bodů (PS str. 37-39)
Anglický jazyk 
 • čtvrtek opakovací test na 3. a 4. lekci (pouze to, co bylo zatím probráno – slovní zásoba)
 • dokončení 4.lekci
Přírodověda
 • Minerály (nerosty) a horniny – Uč. str. 32-33
  (proběhne po bruslení, žádný jiný předmět ten den nebudeme probírat)
Vlastivěda 
 • Opakování Přemyslovců (PS 11-13); Začátek Lucemburků
25.11.2022