Plán učiva 3. – 7. 5.

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   3. – 7. 5. 
Třída:  7. B 

 

Český jazyk 

út: příslovečné spřežky 

st: stupňování příslovcí 

čt: opakování příslovcí 

: předložky 

 

TENTO TÝDEN NEPÍŠEME TEST! 😉 

 

 

Matematika 

1. Opakování trojúhelníků – PS str. 80 

2. Opakování shodnosti – PS str. 83, 84, zápis v Teams 

3. Shodnost trojúhelníků – PS str. 84, 85 

4. Věta sss – zápis v Teams, PS 85, 86 

Anglický jazyk  Section 5A 

  • Test slovní zásoba 5ABC

Německý j. -1 

Německý j. -2 

Španělský j.-1 

Španělský j.-2 

 

NJ : oprava testu, práce s novými slovíčky L 5 : do dalšího týdne mít opsaná ve slovníčku a počítat v úterý 11.5.s testem na prvních 15 slovíček. Mein Hobby : učeb.str.50, 51. Prac.seš.- bude zadáno v hodině 

Španělština – Šva 

Doplnit slovní zásobu z 2. lekce. Učebnice strana 105 

Přírodopis 

Test:  rozmnožování rostlin, květ, nahosemenné a krytosemenné rostliny – listnaté stromy a keře 

 

Nové téma: Bobovité, Miříkovité, Hluchavkovité 

Zpracujte si zápis 

 

Dějepis 

Jan Lucemburský a Karel IV. 

 

 

Zeměpis 

Asie – státy- Východní  Asie- Japonsko, Čína 

Prezentace  k dispozici – Soubory- Asie 

Zápis: vyznačený v prezentaci Čína a Japonsko 

Test- Asie- Jihovýchodní a Jižní Asie- 3.5.2021 

 

 

 

 

 

Fyzika 

Rovnováha sil na páce 

 

DÚ – příklady, viz Teams 

 

Odevzdejte do neděle domácí práce z tohoto pololetí. Budu dávat známku za práci při distanční výuce. Mnozí to stále nemají v pořádku. 

03.05.2021