Plán učiva 4. 10. – 8. 10. 2021

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD 4. 10. – 8. 10. 2021

Třída:  1. E

 

 

Český jazyk Upevňování S, M, A, tvoření slabik, rozvoj slovní zásoby, uvolňovací cviky, říkadla, čtení s porozuměním, pracovní sešit do str. 42 (vyvození L)
Matematika Čtení číslic, počítání do 6, evidence tabulkou, kolik chybí, kolik přebývá, zápis počtu, pracovní listy, pracovní sešit str. 22
Anglický jazyk

 

 

Prvouka Podzim v přírodě

 

Další informace:

Do 8. 10. bude probíhat on-line výuka. Rozvrh hodin naleznete v příloze. Ve škole se sejdeme opět v pondělí 11. 10.

Odkaz na video o správném držení tužky: po reklamách od času 0:16. 

https://www.youtube.com/watch?v=3dI7kicGP_A&t=114s 

Ke stažení

03.10.2021