Plán učiva 6. 9. – 10. 9. 2021 (3. B)

Vážení rodiče,

posílám plán učiva na příští týden od 6. 9. – 10. 9. 2021.

 

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD 6. 9. – 10. 9. 2021

Třída: 3. B

 

 

Český jazyk

Opakování učiva z 2. ročníku:

 

Psaní i/í po měkkých souhláskách a y/ý po tvrdých souhláskách. Věta, slovo, slabika, hláska. Doplňování správných slov do vět, slovosled. Abeceda.

Doplňování u, ů, ú.

Opis, přepis textu, diktát.

 

Čtení s porozuměním

Čtení z knížky: Mach a Šebestová na cestách

Matematika

Opakování učiva z 2. ročníku:

 

Sčítání a odčítání do 100, opakování násobilky, slovní úlohy.

Finanční gramotnost.

 

Anglický jazyk

Opakování učiva z 2. ročníku

 

 

 

Prvouka

Opakování učiva z 2. ročníku:

Zážitky z prázdnin (země + vlajky)

 

 

 

Další informace:

V pondělí 6. 9. v 17h se konají třídní schůzky ve třídě 3. B (učebna B23).

S pozdravem

Lenka Řezníčková

 

 

05.09.2021