Plán učiva 6. 9. – 10. 9. 2021

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   6. 9. – 10. 9. 2021  

Třída:  1. E 

 

 

Český jazyk 

 

Zrakové rozlišení, uvolňovací cviky, rozvoj slovní zásoby, rozvoj sluchové percepce 

Matematika 

 

Orientace v prostoru, třídění do skupin, počet a rytmus 

Anglický jazyk 

 

 

Prvouka 

 

Jsem školák, bezpečně do školy 

 

Další informace: 

V pondělí 6. 9. od 17 hodin se koná v naší učebně D11 třídní schůzka.  

Pandemické nařízení:  V době třídních schůzek vstupují rodiče do školy pouze v respirátoru a třídnímu učiteli se prokáží platným dokladem o očkování, testování nebo prodělaném onemocnění Covid – 19.   

 

03.09.2021