Plán učiva 7. 11. – 11. 11. 2022

PLÁN UČIVA NA TÝDEN 7. 11. – 11. 11. 2022

INF – Bobřík informatiky 16.11. 5. vyučovací hodinu (dobrovolné)

Pří & Pč se prohodí (kvůli Bobříku informatiky)

Pokračování čtenářských deníků (tento týden již prezentují všichni)

 

 

Český jazyk 
 • Mluvnické kategorie pod. jm. (rod, číslo, pád)
 • Slovní druhy
 • Stavba slova – předpony, předložky, skupiny bě / bje, vě / vje, pě 
 • Opakování VS – Uč. 24-28, PS str. 24-27
 • Literatura:
  • Čtenářský deník
  • Čítanka str. 52-55, 57-59
  • Popis pokoje (uč. str. 25)
Matematika
 • Přirozená čísla v oboru do 1 000 000 a jejich rozvinutý zápis; zaokrouhlování v oboru do 1 000 000
  • Uč. str. 28-31
  • PS str. 27-29
 • Geometrie – přímka, úsečka, bod, kolmice, rovnoběžka 
  • Uč. str. 79-81
  • PS str. 48/49
Anglický jazyk 
 • téma ,,Zdraví“ – učebnice str.16-17, PS str. 16-17
Přírodověda
 • Semenné rostliny – jejich dělení, uč. str. 11
 • (hodina bude ve čtvrtek)
Vlastivěda 
 • Velkomoravská říše – opakování – PS str. 8 + zápis
 • Stát za Přemyslovských knížat, Uč. str. 22-25

04.11.2022