Plán učiva- 7.- 11.6. 2021

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   7.-11.6. 2021 

Třída:  7.D 

 

 

Český jazyk 

Neohebné slovní druhy – předložky, spojky 

Slovesný rod – písemné opakování 

Pravopisná cvičení 

Drama – Dlouhý, Široký a Krátkozraký 

Matematika 

Obvod a obsah rovnoběžníku– HM- str.104-105 

Lichoběžník– HM- str.107- 110 

Domácí úkol– příprava na závěrečnou písemnou práci – zadání bude v Zadání na Teams 

Závěrečná písemná práce- 17.6.2021 

 

Anglický jazyk 

Present Perfect 

SB: p. 58 – Have you ever 

9. 5. (ST) Nepravidelná slovesa – první část (vyznačeno společně na hodině) 

 

Německý j.   

Španělský j. 

Španělština 

  • Opakování – Unidad 0 – 2 
  • Souhrnný Test  – 10.6. 

 

Přírodopis 

Společenstvo luk, pastvin a travnatých strání 

Společenstvo polí a sídelní aglomerace  

 

10.6. – TEST 

Společenstvo lesů, vod mokřadů 

Bobovité, lipnicovité, rozmnožování rostlin – samčí a samičí orgány, charakteristika jedno a dvouděložných rostlin 

 

Dějepis 

Husitské války 

 

Zeměpis 

Evropské státy- západní a jihozápadní Evropa 

 

Fyzika 

 

 

 

Další informace: 

OV- Svoboda a autorita II. část 

Učebnice str. 93 

 

06.06.2021