Plán učiva 8. 11. – 12. 11. 2021

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   8. 11.  – 12. 11. 2021 

Třída:  1. E 

 

 

Český jazyk 

Živá abeceda-dokončení učebnice, procvičování čtení slabik, čtení prvních slov, psaní číslic, uvolňovací cviky, čtení s porozuměním, obrázkové básničky 

Zavedení písanky a slabikáře 

Matematika  Pracovní učebnice str. 38 –41 (42), krokování, porovnávání, stavění z dřívek, číselné řady 
Anglický jazyk 

 

 

Prvouka 

Moje rodina, str. 15 

 

 

Další informace:  V pondělí ráno proběhne ve třídě testování 

07.11.2021