Plán učiva 8. – 12. 2.

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   8.2.-12.2. 

Třída:  1.B 

 

 

Český jazyk 
  • vyvození nové hlásky a písmene R 
  • nácvik psaní malého psacího písmene r a velkého tiskacího písmene R 
  • procvičování čtení a psaní 
  • Slabikář do str. 47 včetně, Písanka do str. 12 včetně 

 

Matematika 
  • počítáme do 16 
  • učebnice do str. 21 včetně 
  • krokování, součtové Δ, rozklady čísel, krychlové stavby, Neposedové, Autobus, Hadi, slovní úlohy, hodiny, parkety, bludiště 

 

Anglický jazyk 

Učebnice Matt the Bat – str.46-47 

 

 

 

Prvouka 

Třídíme odpad (str. 42) 

Odpad? Surovina! (str. 43) 

 

 

 

 

Další informace: 

 

 

 

 

07.02.2021