PLÁN UČIVA 9. 5. – 19. 5. 2023

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   9. 5. – 19. 5. 2023 

Třída:  2.E 

 

 

Český jazyk  Dodělat malý sešit – čtyři cvičení, PS str. 36-39, čtení s porozuměním pracovní listy, společné čtení, procvičování párových souhlásek, procvičování tvrdých a měkkých slabik, slovní druhy 
Matematika 

PS str. do str. 43, dopočítat početník 

 

Anglický jazyk   
Prvouka 

PS str. 42-45 

Na louce, svátek matek, na poli 

 

Další informace: 

 

Každé úterý plaveme. Sraz 7:55 na zastávce v ulici školní. 

 

10.05.2023