Plán učiva – Aj, 8.4.

PLÁN UČIVA  Aj  8. 4.
Třída: 2.D

 

 

Anglický jazyk Tim is slim. s.33

Slovní zásoba: tall, short, slim, fat, You are my best friend.

04.04.2022