Plán učiva na týden 11. – 15. 09. 2023

PLÁN UČIVA NA TÝDEN  11. – 15. 09. 2023

Český jazyk 
 • Opakování látky 2. ročníku
 • Písanka I. str. 3, 4, 5
 • Čítanka str. 3-10
 • Věta, slovo, slabika, hláska: učebnice str. 4-5, PS str. 2-3
 • Synonyma, Antonyma
 • Slova nadřazená, slova podřazená
Matematika 
 • Opakování látky 2. ročníku
 • Sčítání, odčítání
 • Číselná osa
 • Větší menší
 • Zaokrouhlení
 • Uč. str. 5-7, PS I. str. 1-2
 • Násobení: PS I. str. 4
 • HP I. str. 3, 4
Anglický jazyk 
  • Opakování látky 2. ročníku
Prvouka
 • Místo, kde žijeme uč. str. 4-8, PS str. 7-8
Doplňující informace
 • 13. 09. 2023 Školní pozemek
 • 15. 09. 2023 Ukliďme Česko – Ukliďme Černošice

08.09.2023