Plán učiva na týden 11. – 15. 1.

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   11. – 15. 1. 

Třída:  2. D 

 

 

Český jazyk 

Slova se slabikami DĚ, TĚ, NĚ 

Opakování – tvrdé a měkké souhlásky, druhy vět, velká písmena ve jménech, psaní u, ú, ů 

Diktát, opis, přepis 

 

 

Matematika 

Násobilka 2, 3, 5 

Seznámení se s dělením 2, 3 a 5 

Početní operace do 50 

 

 

 

Anglický jazyk 

Opakování nové slovní zásoby ricepancakesfishyoghurtbuttercerealsugarmilk, jam, toast, juice teacoffeecreamsoup, chips, cheese, buscuits, mix 

 Věta: I love… I don´t love… 

 

 

 

Prvouka 

 

Diskutují o pravidlech zdravé výživy, seznamují se s následky jejich nedodržování  

Seznamují se s ústní hygienou  

Popisují muže a ženu 

 

 

 

Další informace: 

 

 

 

10.01.2021