Plán učiva na týden 13. – 16. 11. 2023

Český jazyk 
 • Písanka I. str. 14 (dokončit)
 • PS I. str. 23 (vyjmenovaná slova B)
 • uč. str. 31-37 (vyjmenovaná slova B – vybraná cvičení)
 • uč. str. 28-29 (hláskosloví)
 • Opakování: párové souhlásky, měkké/tvrdé souhlásky
 • Čítanka
Matematika 
 • HP I. str. 20 (číselná řada)
 • PS I. str. 17 (sčítání/odčítání + zaokrouhlování)
 • Opakování – sudá, lichá čísla
 • Opakování – písemné sčítání a odčítání, násobení a dělení
Anglický jazyk 
 • People/lidé, Friends/přátele
 • Slovíčka: vlastnosti + cute, scary
 • Gramatika: he/she is/isn’t
 • uč. str. 34-38
Prvouka
 • Místo, kde žijeme –  Hlavní město Praha, ČR – Kraje
  uč. str. 15-16, PS str. 14-15
Doplňující informace
 • 14. 11. Bruslení (7:45 sraz před zimním stadionem) 
 • čtvrtletní práce z M, ČJ, PR
 • 17. 11. státní svátek

 

11.11.2023