Plán učiva na týden 13. – 17. 03. 2023

PLÁN UČIVA NA TÝDEN 13. – 17. 03. 2023
Každý den žáci píšou doplňovačku na koncovky pod. jm.
Testík zlomky
14.3. ANJ USA studenti

Český jazyk 
 • Skloňování podstatných jmen rodu středního, ženského a mužského
  PPJH str. 31, 36; str. 34-35 postupně na známky
 • VS opakování
 • Slovní druhy
Matematika 
 • Zlomky – uč. str. 62-63, PS II. str. 29, HP II. str. 14, PL
 • Opakování početních operací (zaokrouhlování, + / –, · / : )
 • Dělení se zbytkem HP II. str. 12
Anglický jazyk 
 • V úterý přijedou američtí studenti a budou se věnovat tématu Velikonoc.
 • Vybírání pracovních sešitů žáků, kteří neměli splněné úlohy z minula – kontrola, zda je dokončeno
 • uč. str. 40 a 41 a úlohy v pracovním sešitě.
 • Děti by měly ovládat probranou slovní zásobu.
Přírodověda 
 • Vlastnosti látek, Horniny a minerály
Vlastivěda        Česká republika

 • Kraje – uč. str. 8-12, PS str. 7
 • Česká Republika – demokratický stát – uč. str. 13-14, PS str. 8

 

12.03.2023