Plán učiva na týden 14.6.-18.6.

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   14.6.-18.6. 

Třída:  4.E 

 

 

Český jazyk 
  • Procvičování probraného učiva 
  • Shoda podmětu s přísudkem 
  • Úterý – diktát – do klasifikace budou počítány jen jedničky 

 

Matematika 

 

MIND 

  Opakování učiva 4. ročníku a příprava na závěrečnou písemnou práci 

Závěrečná písemná práce – 17.6. 2021 

 

Nemind  

  • Procvičování a opakování, slovní úlohy 
  • Čtvrtek – písemné dělení – do klasifikace budou počítány jen jedničky 

 

 

Anglický jazyk 

clil 

 

Přírodověda 
  • Pozorování v přírodě 
  • Páteční hodina nebude – tvoříme košíčky z pediku 

 

Vlastivěda 
  •  Kraje – dokončení 
  • Práce s mapou, orientace na mapě 
  • Středa – práce s mapou – do klasifikace budou započítány jen jedničky 

 

 

Další informace: 

18.6. celodopolední tvoření – pletení z pediku-košíčky 

 

 

 

13.06.2021