Plán učiva na týden 16. – 20. 10. 2023

Plán učiva na týden 16. – 20. 10. 2023

Český jazyk 
 • Písanka I. str. 10-11
 • PS I. str. 16-17 (slova nadřazená, podřazená, souřadná, mnohoznačná, citově zabarvená)
 • uč. str. 22-24 (slova nadřazená, podřazená, souřadná, mnohoznačná, citově zabarvená)
 • uč. str. 15-16 výběr cv. (psaní souhlásek uvnitř a na konci slov)
 • uč. str. 10-11 výběr cv. (tvrdé / měkké souhlásky)
 • Čítanka str. 34-37
Matematika 
 • HP I. str. 11 dokončení (sčítání, odčítání)
 • HP I. str. 12 (písemné sčítání)
 • PS I. str. 11 dokončení cv. 14 (sčítání/odčítání za pomoci rozkladů)
 • PS I. str. 12 (písemné sčítání)
 • uč. str. 28-29 (písemné sčítání)
 • uč. str. 12-17 výběr cv. (násobení/dělení)
 • Parkety, výstaviště, násobilkové čtverce, rovnice (najdi, co se skrývá pod obrázkem) (práce pro rychlíky)
Anglický jazyk 
 • Opakování
Prvouka
 • Místo, kde žijeme –  mapa, krajina, orientace v krajině
  uč. str. 12-13, PS str. 12-14
Doplňující informace
 • 17. 10. 2020 péče o školní pozemek

 

13.10.2023