Plán učiva na týden 22. – 26. 05 2023 ŠVP

Na ŠVP budeme opakovat probranou látku z M, ČJ, AJ, Pří a Vl.

Matematika
– zlomky
– písemné násobení/dělení
– písemné sčítání
– zaokrouhlování

Český jazyk
– VS
– koncovky podstatných jmen (ženský, mužský, střední rod)
– podmět a přísudek
– věta jednoduchá/souvětí
– větný vzorec (spojky)

ANJ
– slovní zásoba zvířat, záliby
– hodiny

Pří
– rostliny lesů a luk

Vl
– česká pohoří

21.05.2023