Plán učiva na týden 24. – 28. 04 2023

PLÁN UČIVA NA TÝDEN 24. – 28. 04. 2023
24.04. Keramika
28.04. Programy primární prevence od Linky bezpečí

Český jazyk 
 • Časování sloves
  PS str. 59, uč. str. 71-73
 • VS
Matematika 
 • PS II. str. 36-37
 • uč. str. 68-69
 • Převody jednotek HP II. str. 19-21
Anglický jazyk 
 • začneme 10. lekci Amazing animals
 • trénování 3.osoby jednotného čísla
Přírodověda 
 • Ekosystém louka uč. str. 44-49, PS str. 20-23
  Testík poznávání rostlin
 • 3.05. Ekosystém PARK
Vlastivěda 
 • Česká republika – zákony a volby + demokratický stát
  PS str. 8-10
23.04.2023