Plán učiva na týden 29. 05. – 2. 06. 2023

31.05. ST   Péče o zvířata na školním pozemku

31.05. ST   Čtenářský deník (budeme představovat na školním pozemku)

01.06. ČT   Jazz koncert Club Kino Černošice

01.06. ČT   Čtenářský deník

 

Matematika
– zlomky
– písemné násobení/dělení
– písemné sčítání
– zaokrouhlování

Český jazyk
– VS
– koncovky podstatných jmen (ženský, mužský, střední rod)
– podmět a přísudek
– věta jednoduchá/souvětí
– větný vzorec (spojky)

ANJ
– opakování
– 6.6. závěrečný test

Pří

Vl
– Povrch ČR

29.05.2023