Plán učiva na týden 30.11.-4.12.

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   30.11.-4.12. 

Třída:  5.D 

 

 

Český jazyk 

 

 

 

 

Matematika 

Dělení jednociferným přirozeným číslem 

HM- str.16-17 

Početník- str.16 

Pravoúhlá soustava souřadnic – souřadnice bodů 

HM- str.42 

D.Ú.- HM-str.43- vypracovat a odevzdat do 4.12.2020 

 

Anglický jazyk 

Kontrola úkolů v prac. sešitě z minulého týdne 

Possessive adjectives – přivlastňování

p.uč Srchová
To be – questions

 

 

Přírodověda 

Opakování – vesmír 

 

 

 

Vlastivěda 

 

Opakování Slovensko – test ve čtvrtek  4.12. 

Polsko – učebnice strany 48 – 49  

 

 

 

 

Výchovy a volitelné předměty 

 

 

 

 

 

Další informace: 

 

 

 

30.11.2020