Plán učiva na týden 4. 8. 1. 2021

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD 4. – 8. 1.2021

Třída:  2. D

 

 

Český jazyk

Procvičování: psaní U, Ú, Ů, psaní i/í a y/ý po měkkých a tvrdých souhláskách

Popis vánočního dárku.

Slova významem nadřazená, podřazená a souřadná.

 

 

Matematika

Seznamujeme se s násobilkou 2.

Početní operace do 40

G – rýsujeme úsečky

Anglický jazyk

Slovní zásoba: rice, pancakes, fish, yoghurt, butter, cereal, sugar, milk, jam, toast, juice tea, coffee, cream, soup, chips, cheese, buscuits, mix

Věta: I love… I don´t love…

 

 

 

Prvouka

Charakteristické znaky zimy.

Tradice a zvyky na Tři krále

 

 

 

Výchovy a volitelné předměty

Malba nebo kresba na téma zima a tři králové.

 

 

 

Další informace:

 

 

 

03.01.2021