Plán učiva na týden od 1. – 5. 11. 2021

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD  
 1. – 5. 11. 2021 

Třída:  4. A 

 

 

Český jazyk 
 • Stavba slova 
 • Předložky a předpony – opakuj si 
 • Vyjmenovaná slova – učebnice od str. 22 
 • Práce v pracovním sešitě 
 • Čtenářský deník  

 

 

Matematika 
 • Opakuj si násobilku 
 • Písemné násobení – opakuj si 
 • Písemné dělení jednociferným dělitelem – procvičování 
 • Čísla do 10 000 – učebnice str. 30  
 • Rýsování kolmic 

 

 

Anglický jazyk  1.skupina 

 • Unit 2 – What´s in the house 
 • Procvičování slovní zásoby – místnosti v domě, nábytek, předložky, popis místnosti 
 • Uč.str. 11 – 13 
 • P.S.str. 11 – 13 
 • Středa – test na slovíčka z lekce 2 (odloženo z důvodu vysoké nemocnosti) 
 • Četba anglických knih 

2.skupina 

   První 4 body stejné jako u 1.spupiny 

   TEST z celé 2.lekce – pátek (v úterý a ve středu si žáci napíší do sešitu  

                        věty velmi podobné těm, které budou v testu) 

 

 

Přírodověda 
 • Rostliny 
 • Semenné rostliny – učebnice od strany 11 
 • -kořen, stonek, list, květ 
 • Typy plodů 

 

 

Vlastivěda 
 • Příchod Slovanů na naše území 
 • Sámova říše – opakuj si 
 • Velkomoravská říše – učebnice od strany 13 
 • Počátky českého státu 

 

 

 

Další informace: 

Ve středu 3. listopadu proběhne sběr papíru v ulici K Lesíku. 

 

 

 

31.10.2021