Plán učiva na týden od 1. – 5. 2. 2021

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD  
 1. – 5. 2. 2021 

Třída:  3. A 

 

 

Český jazyk 
 • Opakování vyjmenovaných slov po b, l, m 
 • Vyjmenovaná slova po p – význam slov 
 • Učebnice str. 69, 70 
 • Přečti si každý den několik stránek z knihy 
 • Budeme si povídat o čtenářském deníku 

 

 

Matematika 
 • Násobilka 10 

             v příloze máš pracovní list, vypracuj jej a založ do složky 

 • Jednotky délky 
 • Učebnice str. 24. 25 
 • Práce v pracovním sešitě 
 • Obdélník – uč. str. 26 – pročti si 

        

 

Anglický jazyk 

Unit 7 – The body rap 

Pondělí – samostatná práce 

 • Vyber si ze strany 33 v učebnici 2 obličeje a popiš je, v úterý popisy použijeme v hodině jako hádanky 
 • WocaBee – procvič si nová slovíčka 

Úterý – online hodina 

 • Uč. str. 34 – nová slovíčka 
 • Poslech písničky 
 • PS str. 34 

Čtvrtek – online hodina 

 • Kontrola práce v PS 
 • Uč.str.35 – poslech 
 • Procvičování otázek a odpovědí 

 

Poslechni si pohádku The princess and the dragon a zkus vypracovat pracovní list: 

The princess and the dragon | LearnEnglish Kids | British Council 

 

 

Prvouka 
 • Neživá příroda 
 • Půda – učebnice str. 32 
 • Opiš si nebo nalep zápis do sešitu 
 • Práce v pracovním sešitě 
 • Test – uč. str. 29, 30 – Vzduch 

 

 

 

31.01.2021