Plán učiva na týden od 1. – 5. 3. 2021

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD  
 1. – 5. 3. 2021 

Třída:  3. A 

 

 

Český jazyk 
 • Opakování vyjmenovaných slov po b, l, m, p 
 • Vyjmenovaná slova po s – chytáky 
 • Podstatná jména – číslo, rod 
 • Učebnice str. 80, 81, 82 
 • Dopis – napiš dopis kamarádovi o tom, co budeš 

            dělat o jarních prázdninách – do školního sešitu 

            a spolu s ofoceným čtenářským deníkem  

            (1kniha za únor) pošli do 5. 3. 

            hblazeninova@zscernos.cz 

 

 

 

Matematika 
 • Opakuj si násobilku 
 • Pracovní sešit I. díl str. 18 – vypracuj a pošli do 4. 3.  
 • Opakování jednotky délky, hmotnosti, objemu – test 
 • Jednotky času 
 • Zaokrouhlování trojciferných čísel 
 • Práce v pracovním sešitě 

 

 

 

Anglický jazyk 

Unit 8  – Superstar clothes 

Pondělí – samostatná práce 

 • Nauč se slovíčka z minulého příběhu 
The four seasons 
Jaro  Spring 
Léto  Summer 
Podzim  Autumn 
Zima  Winter 
 • Procvičuj slovíčka na WocaBee a z přehledu, který jsem poslala rodičům na mail 
 • Nakresli obrázek s bláznivě barevným kouskem oblečení 

Úterý – online hodina 

 • Opakování slovíček 
 • Učebnice str. 39 
 • The crazy shop – práce ve skupinkách (s nakresleným obrázkem) 

Čtvrtek – online hodina 

 • Učebnice str. 40 – poslech 
 • Nová slovíčka – clownpirate, police officer, cowboy 

 

Poslechni si příběh a zkus vypracovat pracovní list: 

My favourite clothes | LearnEnglish Kids | British Council 

 

 

 

 

Prvouka 
 • Živá příroda 
 • Společné znaky rostlin– opakování – test 

              pro opakování použij pracovní list v příloze 

              (nikam jej neposílej)  

 • Části kvetoucích rostlin 
 • Opiš si nebo nalep zápis do sešitu 
 • Práce v pracovním sešitě 

 

 

 

28.02.2021