Plán učiva na týden od 10. – 14. 5. 2021

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   10. – 14. 5. 2021 

Třída:  3. A 

 

 

Český jazyk 
 • Vyjmenovaná slova – opakuj si 
 • Podstatná jména – pád, číslo, rod – opakování 
 • Slovesa – osoba, číslo – uč. str. 112 
 • Slovesné tvary jednoduché, složené – uč. str. 111 
 • Práce v pracovním sešitě 
 • Každý den si přečti několik stránek z knihy 

 

 

 

Matematika 
 • Násobilka – opakuj si 
 • Písemné sčítání, odčítání 
 • Zaokrouhlování 
 • Dělení se zbytkem 
 • Násobení 10 a 100 – uč. str. 19 
 • Práce v pracovním sešitě 

 

 

 

Anglický jazyk 

Unit 10 – Animal safari 

Během celého týdne budou probíhat prezentace projektů Safari animals. Každý žák by měl představit své zvíře zpaměti. 

Po  poslech a čtení komiksu – uč. str.51, opakování slovíček 

Út – vypracování cvičení v PS, str. 50, 51, příprava na test 

Čt – Minitest 10 – opakování probraného učiva 

 

Když budeš mít chuť, poslechni si písničku: 

The Animal Song – YouTube 

 

 

Prvouka 
 • Živočichové 
 • Obratlovci – ptáci, savci 
 • Rozmanitost života v přírodě –  

             Změny počasí v průběhu roku – uč. str. 57 

 • Práce v pracovním sešitě 
 • Herbář (11. 5.) 

 

 

 

09.05.2021