Plán učiva na týden od 11. – 15. 1. 2021

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   11. – 15. 1. 2021 

Třída:  3. A 

 

 

Český jazyk 
 • Opakování vyjmenovaných slov po b, l 
 • Vyjmenovaná slova po m 
 • Dvojice slov 
 • Slovní druhy 
 • Práce v pracovním sešitě 
 • Každý den přečti několik stránek z knihy 

 

 

 

Matematika 
 • Násobilka 7 

              v příloze máš pracovní list, vypracuj a založ do složky 

 • Pamětné sčítání a odčítání 
 • Počítání se závorkami 
 • Písemné sčítání a odčítání dvojciferných čísel 
 • Trojúhelník – uč. str. 15 – pročti si 

 

 

 

Anglický jazyk 

Unit 6 – Family photos 

Po – samostatná práce 

 • Procvičuj si slovíčka na WocaBee nebo z listu 
 • Vypracuj str. 30 v PS  

              (little sister – mladší sestra, big sister – starší sestra) 

Út – online hodina 

 • Uč. – 29, 30 
 • Kontrola práce v PS 

Čt – online hodina 

 • Uč – 30, 31 
 • Me and my family – povídání o rodině 
 • PS str. 31 

Vypracuj projekt My family – pošli mailem do 15. 1. 

 

Poslechni si krátkou pohádku o Červené Karkulce: 

Little Red Riding Hood | LearnEnglish Kids | British Council 

 

 

 

Prvouka 
 • Neživá příroda 
 • Látky a jejich vlastnosti 

             uč. str. 27, 28 – přečti si a udělej si zápis do sešitu 

 • Práce v pracovním sešitě 

 

 

 

 

10.01.2021