Plán učiva na týden od 11. – 15. 10. 2021

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   11. – 15. 10. 2021 

Třída:  4. A 

 

 

Český jazyk 
 • Opakuj si vyjmenovaná slova 
 • Opakování: Význam slov 
 • Stavba slova – kořen, předpona, přípona – uč. str. 13 
 • Předložky a předpony – uč. str. 14 
 •  (od, nad, pod, před) – uč. str. 15 
 • (roz, bez, vz) – uč. str. 16 
 • Čtenářský deník 

 

 

 

Matematika 
 • Opakuj si násobilku 
 • Opakování: Dělení se zbytkem 
 • Písemné násobení – procvičování 
 • Přímky kolmé 

 

 

Anglický jazyk 
 1. Skupina 
 • Opakování lekce 1, komiks (uč. str. 9) 
 • Středa – test z 1. lekce 
 • Úvod do lekce 2 – nová slovní zásoba (uč. str.10) 
 • Pátek – prezentace projektů na téma Sport in my family (vypracovat podobně jako cv. 5 na str.8 v PS) 

 

2.skupina 

Út – test z 1.lekce a úvod do 2.lekce, St,Pá – zkoušení básně ze str.6, 

2.lekce : str.10 a část str.11 

Přírodověda 
 • Opakování: Živá a neživá příroda 
 • Opakování: Houby 
 • Rostliny: Hlavní znaky rostlin – uč. str. 9 
 • Dělení rostlin – uč. str. 10 
 • Výtrusné rostliny – uč. str. 10 

 

 

 

Vlastivěda 
 • Opakování: Pravěk – 2.část 
 • Příchod Slovanů – Sámova říše – uč. str. 9, 10 
 • Pověsti o počátcích našich dějin 
 • Staré pověsti české – můžete přinést na čtvrtek 

 

 

 

10.10.2021