Plán učiva na týden od 14. – 18. 2. 2022

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   14. – 18. 2. 2022 

Třída:  4. A 

 

 

Český jazyk 
 • Opakování a procvičování probraného učiva 
 • Vzory rodu mužského – pán, hrad 
 • Rozvoj čtenářské dovednosti 

 

 

 

Matematika 
 • Čísla větší než 10 000 
 • Písemné sčítání, odčítání 
 • Pamětné násobení a dělení – uč. str. 20, 21, 22 

 

 

 

Anglický jazyk 
 1. Skupina 
 • Opakování lekcí 4, 5, 6 – uč. str. 33 
 • Lekce 7 – Space school 
 • Uč. 34, 35 
 • PS 34, 35 
 • Prezentace projektu My fantastic holiday (kdo ještě neprezentoval) 

2.skupina – stejné jako 1.skupina kromě posled.bodu – místo prezentací je test z lekcí 4,5,6 (ST 16.2.) a zkoušení básničky PS str.31 

 

 

Přírodověda 
 • Neživá příroda 
 • Vlastnosti látek – různá měření 

 

 

 

Vlastivěda 
 • Místo kde žijeme  
 • učebnice vlastivědy – Poznáváme naši vlast 
 • Naše vlast – ČR 

 

 

 

13.02.2022