Plán učiva na týden od 14. – 18. 3. 2022

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   14. – 18. 3. 2022 
Třída:  4. A 

 

 

Český jazyk 
 • Podstatná jména – opakování 
 • Slovesa 
 • Rozvoj čtenářských dovedností 

 

 

 

Matematika 
 • Písemné násobení dvojciferným činitelem 
 • Jízdní řády 
 • Obvod trojúhelníku 

 

 

 

Anglický jazyk  1.skupina 

 • Unit 8 – What´s on TV 
 • Uč. + PS – str. 40, 41 
 • V pátek – opakovací test z lekce 8 
 • Čtení anglických knih 

2.skup. : stejné jako 1.skup., ALE test napíšeme už ve středu (jednak jsme o malinko napřed a jednak v pátek 4.hodinu už to některým žákům moc nemyslí ) a krátce se seznámíme s lekcí 9 

 

 

Přírodověda 
 • Ekosystém pole 
 • Rostliny našich polí 

 

 

 

Vlastivěda 
 • ČR – demokratický stát – opakování 
 • Povrch České republiky 

 

 

 

 

Další informace:  Čtenářská dílna (čtvrtek) – noste si svou rozečtenou knihu. 

 

 

 

13.03.2022