Plán učiva na týden od 15. – 19. 5. 2023

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   15. – 19. 5. 2023 

Třída:  3.A 

 

 

Český jazyk 
 • Opakování vyjmenovaných slov 
 • Diktát slov – úterý 
 • Slovní druhy 
 • Příslovce, předložky 
 • Učebnice str. 70, 71 
 • Čtenářská dílna – v pátek si přines knihu 

 

 

Matematika 
 • Násobení a dělení mimo obor násobilek  
 • Dělení se zbytkem 
 • Učebnice str. 35 
 • Obdélník a čtverec 

 

 

Anglický jazyk  Lekce 10 – Animal safari 

 • opakování lekce 10 
 • pondělí 15. 5. – prezentace projektu 
 • úterý – test z 10. Lekce 

  

 

Prvouka 
 • Živočichové 
 • Obratlovci 
 • Ryby, obojživelníci, plazi, ptáci 
 • Savci  

 

 

 

Další informace: 
 • 17. 5. plavání – sraz před školou 7.50h    
 • 18. 5. Zoopark Karlštejn – školní výlet (120,-Kč)  
 • 23. 5. Jojo Gym s trenéry – Dobřichovice (150,-Kč nevratné)  
 • 25. 5. krmení – školní zookoutek   
 • Plavání každou středu –24., 31. 5.   

 

 

 

14.05.2023