Plán učiva na týden od 16. – 20. 10. 2023

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   16.-20. 10. 2023 

Třída:  4.A 

 

 

Český jazyk 
 • Vyjmenovaná slova b, l 
 • Diktát – úterý 
 • Předložky a předpony 
 • Zdvojené souhlásky 
 • Pracovní postup 

 

 

Matematika 
 • Přirozená čísla 0 – 1 000 
 • Pamětné a písemné sčítání a odčítání 
 • Dělení se zbytkem – čtvrtek 
 • Násobení jednociferným činitelem 
 • Nové: dělení jednociferným dělitelem 

 

 

 

Anglický jazyk  Lekce 2 – School trip + Rain 

 • rozšíření slovní zásoby – Clothes 
 • opakování slovní zásoby – My room 
 • Uč.str. 28 – 33 

 

 

 

Přírodověda 
 • Houby 
 • Rostliny – společné znaky, fotosyntéza 

 

 

 

Vlastivěda 
 • Opakování mapy, Česká republika – čtvrtek 
 • Pohoří ČR 

 

 

 

 

Další informace: 
 • 17.10. Kolíčkový den (přijďte v zeleném) 
 • PČ sklenice, malé barevné listy, tekuté lepidlo 
 • 20.10. Vodní živočichové – exkurze – 60,-Kč 

 

 

 

 

15.10.2023