Plán učiva na týden od 17. do 21. 10. 2022

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   17. – 21. října 

Dlouhodobý projekt ve skupinách: Ekosystém 

Dílna čtení – Pověsti 19.10.2022 

Český jazyk 

 

Literatura

VS, slovní druhy, pády

Stavba slova – předpony, předložky, skupiny bě / bje, vě / vje, pě 

 • Uč. str. 17-20
 • PS str. 21/cv.7

Práce s textem

 • Čítanka str. 42-46
Matematika 

 Sčítání a odčítání čtyřciferných (zpaměti, písemně, rozklady) 

  Priorita početních operací

  Násobení, dělení  (rozklad)

  Souřadnice

 • Uč. str. 20-22
 • PS str. 20-21

Geometrie – přímka, úsečka, bod, kolmice, rovnoběžka 

 • Uč. str. 76-77
 • PS str. 44
 • GEO str. 3, 4/cv. 1
Anglický jazyk 
Přírodověda 
Rostliny
 • Uč. str. 9-14
 • PS str. 6
Vlastivěda 
Příchod Slovanů, Sámův kmenový svaz; Naše nejstarší minulost v pověstech 

 

 • Uč. 16-17
 • PS str. 6-7

 

14.10.2022