PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD 2. 10. – 6. 10. 2023

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD 2. 10. – 6. 10. 2023

Třída:  3. E

 

 

Český jazyk

Psaní souhlásek uvnitř a na konci slov

Psaní y/i po tvrdých a měkkých souhláskách

Slova se skupinkami dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě

 

uč. str. 14, 16, 17/ výběr cvičení

PS str. 10– 12

 

Pracovní listy, procvičování na interaktivní tabuli.

Procvičování: doplňování, opis, přepis, diktát.

 

Čtení/ Sloh: Ohlédnutí za měsícem září. Povídání o uplynulém období, vytyčení hlavních bodů popisu – 1. Úvod 2. Co nás zaujalo, co jsme dělali, čím nás to obohatilo.

Básně – učebnice str. 13 – 15

 

Matematika

Sčítání a odčítání do 100, násobilka 0 – 10, slovní úlohy

krokujeme a parketujeme, řešíme hady a výstaviště, autobus, mince

 

uč. str. 12- 15

PS str. 10 –13

PS Geo: bod, přímka, úsečka

Pracovní listy, procvičování na interaktivní tabuli.

Prvouka

Škola, cesta do školy

uč. str. 9 – 10

PS str. 13 – 16

Dopravní značky

   

 

Další informace:

01.10.2023