Plán učiva na týden od 2. – 6. 10. 2023

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   2.- 6.10.2023 

Třída:  4. A 

 

 

Český jazyk 
 • Vyjmenovaná slova 
 • Nauka o slově – úterý 
 • Stavba slova – kořen, předpona, přípona 
 • Předložky a předpony 
 • Vlastní kniha – středa 
 • Vizitka o knize do 13. 10. 

 

 

 

Matematika 
 • Násobení dělení – čtvrtek 
 • Přirozená čísla 0 – 1 000 
 • Pamětné a písemné sčítání a odčítání 
 • Slovní úlohy 
 • Ge – přímky, úsečky, různoběžky 

 

 

 

Anglický jazyk  Lekce 1 – Big numbers 

 • čísla 0 – 100 
 • opakování 
 • test z 1. lekce 
 • uč.str. 18 – 23 

Lekce 2 – School trip 

 • uč.str. 24 – 25 

 

 

 

Přírodověda 
 • Živá a neživá příroda  
 • Rozdělení organismů – opakování – 12.10.
 • (12.10. bude PŘ místo vlastivědy) 
 • Houby 
 • Práce s atlasy 

 

 

 

Vlastivěda 
 • Poloha ČR v Evropě 
 • Sousední státy 
 • Státní symboly – opakování čtvrtek 

 

 

 

 

Další informace: 

 

– 9. 10. Malování na hedvábí (120,-Kč) jedna vyučovací hodina ve třídě 

 • 6.10. krmení hospodářských zvířat 

 

 

 

02.10.2023