Plán učiva na týden od 2. – 6. 5. 2022

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   2. – 6. 5. 2022 
Třída:  4. A 

 

 

Český jazyk 
 • Opakování vyjmenovaných slov 
 • Pravopis podstatných jmen – úterý 
 • Časování sloves v čase přítomném a budoucím 
 • Časování sloves v čase minulém 
 • Báseň – do pátku
 • Dotazníky, formuláře

 

 

 

Matematika 
 • Počítání do 1 000 000 
 • Zaokrouhlování čísel 
 • Sčítání, odčítání – čtvrtek 
 • Obvod čtverce a obdélníku 

 

 

 

Anglický jazyk 
 1. skupina 
 • Lekce 10 – Amazing animals 
 • Uč. + PS – str. 51 
 • Úterý – prezentace projektů Amazing animal 
 • Pátek – test z lekce 10 
 • Poslech a čtení z anglických knih 

2.skupina – stejné jako 1.skupina ALE 1. test se píše už ve středu 

2.místo prezentací je společný projekt Amazing animals v pátek 

 

Přírodověda 
 • Ekosystém louka – pondělí 
 • Ekosystém park 
 • Zástupci rostlin parku 

 

 

 

Vlastivěda 
 • Řeky ČR – úterý 
 • Počasí a podnebí 
 • Podnebné oblasti 
 • Předpověď počasí 

 

 

 

01.05.2022